بعد از نماز درب مسجد بسته نشود. این مشکل مسجد است. در بسیاری از مساجد درب مسجد هنگام نماز بسته می شود. استدلال آنها این است که ما نمی‌توانیم یک مسجد بزرگ را با تهویه مطبوع یا گرمایش و چراغ‌های روشن باز نگه داریم فقط به این دلیل که یک نفر می‌خواهد نماز بخواند. بله درست است اما می توانید بعد از وقت جماعت از محل نماز در صحن مسجد خارج شوید. وقتی مسافر، رهگذری مسجد توفیق مشهد بخواهد نماز بخواند، در مسجد باید باز باشد. غیر از اذان هیچ صدایی از مسجد خارج نشود. یا به نام نماز یا به نام نماز یا نماز صبح. هیچ مرجعی اجازه نمی دهد مردم را قبل از اذان صبح بیدار کنید. مردم را فقط با اذان می توان برای نماز بیدار کرد. همه مردم در مسجد از حقوق مساوی برخوردارند. اگر کودک دو ساله ای بیاید در مسجد بنشیند، کسی حق ندارد رزرو مسجد توفیق مشهد  او را از جای خود دور کند. همه مسلمانان در مسجد از حقوق مساوی برخوردارند.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *